• 24/7 bereikbaar
  • Klanten geven ons een 9.5

Veelgestelde vragen

Na het moment van het bedrijfsongeval en het verlenen van eerste hulp moet de locatie worden geëvacueerd. Als er sprake is van een ernstig ongeval (een ongeval met dodelijke afloop of blijvend letsel) zal de SZW (voorheen de arbeidsinspectie) ingelicht moeten worden. Als de situatie stabiel is en is vrijgegeven, kan de ruimte waar het incident heeft plaatsgevonden, grondig worden schoongemaakt en gereinigd.

Afhankelijk van de omvang en de ernst van het bedrijfsongeval moeten er specifieke veiligheidsmaatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld, als er chemicaliën of biologische stoffen aanwezig zijn, moeten er passende persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een masker, handschoenen, veiligheidsbril en speciale kleding worden gedragen door onze schoonmakers. Voordat het schoonmaken begint, moet de ruimte worden geventileerd om gezondheidsgevaar te verminderen.

Wanneer een traumatische dood of misdaad plaatsvindt in een woning, is het de verantwoordelijkheid van de huurder of woning-eigenaar om ervoor te zorgen dat de omgeving wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd. Helaas voor gezinnen die een geliefde hebben verloren, suggereert dit dat het aan hen is om de schoonmaak na overlijden op zich te nemen. Het is begrijpelijk dat dit voor nabestaanden al een heel moeilijke fase is, zonder dat ze daarna voor de onvoorstelbare taak staan ​​om op te ruimen. Nufris is inzetbaar om de schoonmaak na overlijden professioneel te verzorgen.

Ons team is 24/7 inzetbaar voor het laten schoonmaken en reinigen van een getroffen locatie. Wij begrijpen dat je snel weer als bedrijf operationeel wilt en moet zijn. In de meeste gevallen zullen wij binnen 24 uur de locatie weer vrij geven.

Het beste is om te beginnen met het maken van een plan van aanpak en samen te werken met de eigenaar aan de oplossing. Het is belangrijk de oorzaak van de hoarding te begrijpen en te erkennen, en vervolgens de persoon die lijdt aan hoarding te helpen bij het maken van een plan om het te controleren. Het is belangrijk om inzicht te hebben in wat nuttig (waardevol) is en wat weg moet. Waardevolle spullen zijn te onderverdelen in twee soorten: emotionele en financiële waarde. Een hoarder of iemand die zijn woning zwaar vervuild heeft, zal niet snel erkennen dat er iets aan de hand is. Daarom is het verstandig om eerst aan de erkenning van het probleem te beginnen i.p.v. de persoon direct te confronteren met het probleem.

Er zijn verschillende risico’s verbonden aan het schoonmaken van een zwaar vervuilde woning. Deze kunnen variëren van gezondheidsrisico’s, zoals het risico op bacteriële infecties, tot fysieke risico’s zoals vallen. Ook brandgevaar is een groot risico dat we vaak zien bij zwaar vervuilde woningen.

Om een (zwaar) vervuilde woning weer tot een leefbare ruimte te maken is het belangrijk om een professioneel schoonmaakbedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in dit soort specifieke schoonmaakwerkzaamheden. Wij zorgen voor voldoende ventilatie en verlichting, en gebruiken professionele apparatuur en de juiste persoonlijke beschermingsmaterialen tijdens het schoonmaken.

Biologische materialen zoals bloed, ontlasting, lijkvocht en andere stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Na een traumatische incident is het belangrijk dat de situatie op een zorgvuldige manier wordt aangepakt. Een professioneel schoonmaakbedrijf heeft de expertise om de omgeving schoon te maken en te desinfecteren. Als de juiste werkwijze niet wordt gevolgd, kunnen dit ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen en dieren. Daarom is het geruststellend om te weten dat jouw uitzonderlijke schoonmaakgeval door een professioneel bedrijf wordt opgepakt.

Klopt, wij richten ons alleen op de uitzonderlijke schoonmaakgevallen en zijn volledig ingericht om hier snel & secuur op te acteren. Een reguliere schoonmaakbedrijf heeft hiervoor niet de capaciteiten, mensen en ervaring. Onze opdrachtgevers worden binnen de noodzakelijke periode bediend met speciale materialen en middelen, veel flexibiliteit en expertise. Het is praktisch onmogelijk om onze werkzaamheden te combineren met reguliere schoonmaak, omdat de materialen en middelen te zwaar en kostbaar zijn. Ook zou daardoor de flexibiliteit van onze dienstverlening wegvallen. Zo kunnen we onze opdrachtgevers op tijd garanderen om op een verantwoorde & effectieve wijze bediend te worden.

Iedereen kan ons inschakelen voor extreme en zware schoonmaakproblemen. Denk aan nabestaanden, kennissen, buren, uitvaartondernemers, bedrijven, instanties, VVE etc. Wij mogen alleen een plaats delict betreden na vrijgave door de Politie.

Er is geen vast tarief voor een schoonmaak na overlijden / dood. De kosten komen tot stand door verschillende factoren. Voor een tarief-indicatie kun je direct contact met ons opnemen. We verzamelen informatie over de situatie en sturen je een vrijblijvende prijsopgave.

Werknemers van Nufris zijn gescreend, getraind en voorbereid om de veeleisende taken aan te kunnen. Voordat ze bij een plaats delict aankomen, hebben ze kennis van alle mogelijke gevaren en technische aspecten. Aangezien alle opdrachten als strikt vertrouwelijk worden gezien, tekenen al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring. We zijn na de politie meestal de tweede partij die arriveert. Discretie is van cruciaal belang om onze opdrachtgevers te bedienen. Stage lopen of meelopen is hierdoor onmogelijk.

Wij hebben niet zoals een arts of een advocaat een officiële beroepsgeheim. Echter hebben wij een beroepsmatige geheimhoudingsplicht. Onze schoonmaaktechnici tekenen hiervoor en zijn getraind om discreet te werk te gaan.

Zeker. Wij mogen een plaats delict nooit betreden zonder de toestemming van de politie. Dit houdt in dat de PD vrij moet worden gegeven door de politie. Soms komt het voor dat een PD voor enkele dagen wordt onderzocht. We worden dan vaak al wel ingelicht over de plaats delict. Vervolgens starten wij na het vrijgegeven van de PD onze werkzaamheden.

PD is het vakjargon voor plaats delict. Een PD wordt niet door de politie schoongemaakt. Alhoewel veel mensen denken dat dit de taak is van de politie is dit dus niet het geval. Ondanks dat de politie probeert om de plaats delict zo netjes als mogelijk achter te laten, kan dit helaas niet gegarandeerd worden.  Daarom wordt een plaats delict vaak achtergelaten zoals het wordt aangetroffen. Alle bewijslasten worden uiteraard wel meegenomen. Als er sprake is van een lichaam of lichaamsresten, dan wordt deze samen met een lijkschouwer vervoerd naar een politiearts. Na het onderzoek zal het lichaam worden vrijgegeven. De nabestaanden zullen dan met de uitvaartondernemer het afscheid organiseren. Zodra de plaats delict is vrijgegeven kunnen wij onze werkzaamheden starten. Wij zorgen er dan voor dat alles wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd. De nare geuren of penetrante lijkgeur zal ook behandeld worden. Zo zorgen wij er voor dat nabestaanden zich alleen met het afscheid bezig hoeven te houden.

Wij kunnen eigenlijk door iedereen worden ingezet. In praktijk gebeurt dit ook. Particulieren, bedrijven, instanties, gemeenten, overheidsinstanties etc. Voor we worden ingezet moet duidelijk worden wie de opdrachtgever is. Als het gaat om een plaats delict, dan hebben wij nog even contact met de politie.

Wij werken volgens zeer strenge richtlijnen en protocollen. Dit doen we om onze werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. Om onszelf goed te kunnen beschermen, werken wij met de juiste maar tegelijkertijd ook de meest geschikte beschermingsmiddelen. Wij zijn meestal actief op zwaar vervuilde plaatsen. Dit gaat altijd gepaard met vele gezondheidsrisico’s. De beschermingsmiddelen maakt het werken veilig maar tegelijkertijd ook heel zwaar. De temperatuur in een beschermingspak kan zo 40 a 50 graden bereiken. Ons werk gaat heel het jaar door, ook in de zomerperiode. Dan is het dus nog zwaarder. Hittestress is dan een groot risico tijdens het uitvoeren van onze werkzaamheden. Gelukkig hebben wij de expertise in huis om zo veilig mogelijk te werken. Wij worden in ons vakgebied ook geconfronteerd met mentaal zware gevallen. We zijn getraind en voorbereid om professioneel te handelen op zulke soort situaties. Er is bijvoorbeeld altijd een mogelijkheid om te kunnen spreken met een psycholoog. Ons werk is dus niet alleen een sterke maag hebben.

Hogedrukreinigers zijn natuurlijk een uitkomst om snel en effectief een oppervlakte te reinigen. Maar wanneer er duivenpoep ligt, wordt dit juist gevaarlijk en zeer onpraktisch. We krijgen vaak de vraag of wij het gaan verwijderen met een hogedrukreiniger. We kunnen je vertellen dat wij geen hogedrukreiniger gebruiken om duivenpoep te verwijderen. Duivenpoep mag absoluut niet in de lucht terechtkomen. Als je het met een hogedrukreiniger zou proberen te verwijderen dan zou het alle kanten op gespoten worden. Je verwijdert daar per definitie niets mee. Je zorgt daarmee alleen voor een gevaarlijke situatie voor jezelf of zelfs voor de omwonende en nog meer vuil. Een professioneel bedrijf weet met welke chemicaliën je duivenpoep kunt verwijderen. Ook weet ze de juiste technieken om duivenpoep op een gecontroleerde en veilige manier te verwijderen. Veiligheid staat altijd voorop.

Oude duivenpoep is per definitie altijd een potentieel gevaar voor de gezondheid. We spreken dan over duivenpoep wat er al een langere periode ligt. Verse duivenpoep is dit meestal niet. Je kunt het vaak, als er niet al te veel ligt, en je er heel snel bij bent zelf makkelijk verwijderen. In feite weet je nooit of er ziektekiemen zitten in de ontlasting van de duif. Maar de regel is wel, hoe meer duivenpoep en hoe langer het er ligt, hoe gevaarlijker en moeilijker het wordt om het te verwijderen.

Los van het feit dat duivenpoep verwijderen gezondheidsgevaren met zich mee kan brengen, is duivenpoep niet gemakkelijk om te verwijderen. Duivenpoep wordt namelijk na een tijdje steenhard. Zo hard dat het niet met normale middelen los kan komen. We komen vaak op plekken waar iemand het al heeft geprobeerd. Uiteindelijk gaat men toch zoeken naar een expert, omdat ze erachter komen dat het niet zomaar een schoonmaak is. We horen ook regelmatig verhalen van mensen die er zo ziek van zijn geworden, dat ze zelfs op de ic belanden. Bijv. een dakdekker die werd gevraagd om een stukje duivenpoep te verwijderen zodat hij zijn werk kon vervolgen. Het leek in eerste instantie onschuldig. Het gevolg was dat hij op de ic aan het vechten was voor zijn leven.

Het is het beste om duivenpoep professioneel te laten verwijderen. Wij gebruiken hiervoor speciaal ontworpen schoonmaakmiddelen om duivenpoep te verwijderen, zoals een speciale duivenpoepverwijderaar. Onze producten zijn gemaakt van biologisch afbreekbare stoffen en bevatten geen schadelijke stoffen voor de natuur.

Het kostenplaatje voor het laten verwijderen van duivenpoep hangt af van de grootte van het gebied dat moet worden schoongemaakt en de hoeveelheid duivenpoep. In het algemeen zijn de kosten voor een project heel verschillend en per project afhankelijk. Het laten verwijderen van duivenpoep op een balkon vraagt om een hele andere aanpak en is van een andere omvang dan het laten schoonmaken van een zakelijke project zoals een brug, schoolgebouw, park of plein met veel overlast van duivenpoep.

Gevaarlijk afval laten verwijderen

Ook het verwijderen van geïnfecteerde gebruiksvoorwerpen en onder andere houten vloeren, tapijt bij een zelfdoding of meubilair dient indien het niet te reinigen is afgevoerd te worden als chemisch afval. Wij verzorgen de complete reiniging en nemen het geheel uithanden.