• 24/7 bereikbaar
  • Klanten geven ons een 9.5

Bio-afval verwijderen

Bio-afval verwijderen

Er zijn verschillende voorschriften die bepalen hoe bloed en biologisch materiaal moet worden behandeld en verwijderd. De overheid heeft richtlijnen opgesteld voor hoe bloed en biologisch besmet materiaal moeten worden behandeld om het zo onschadelijk mogelijk te maken. Zo is er vastgesteld dat ziekteverwekkers niet goed kunnen worden gedesinfecteerd, tenzij een geclassificeerd desinfectiemiddel op schone, harde oppervlakken is gesproeid.

Bel: 085 06 06 659

Biologisch gevaarlijk afval opruimen

Laat biologisch gevaarlijk afval schoonmaken en verwijderen door onze ervaren reinigingsspecialisten. Wij ontzorgen je bij verwijdering van biologisch gevaarlijk afval, opslag en transport van medisch afval. Wil je jouw situatie met ons bespreken? Neem eenvoudig contact met ons op.

Bel: 085 06 06 659
Verwijdering van biologisch gevaarlijk afval, opslag en transport van medisch afval

Verwijdering van biologisch gevaarlijk afval, opslag en transport van medisch afval

Saneringsbedrijven die bloedvlekken en medisch afval opruimen, moeten daarom:

  • Gebruik maken van VHIB geclassificeerde chemicaliën
  • Zich strikt houden aan de aanwijzingen van de fabrikant van de chemicaliën, die de voorwaarden van het desinfectiemiddel heeft goedgekeurd
  • Verwijder biologisch materiaal van het harde oppervlak voordat het ontsmettingsmiddel wordt gebruikt
  • Spuit alleen harde, niet-doorlatende oppervlakken. Als niet aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan, kan het oppervlak of item niet worden gedesinfecteerd en moet het op de juiste manier worden verwijderd en afgevoerd als gereguleerd medisch afval.

Verwijdering van biologisch gevaarlijk afval

Milieuagentschappen hebben allemaal specifieke voorschriften die zijn gekoppeld aan de manier waarop medisch afval moet worden behandeld, verpakt, geëtiketteerd, vervoerd, verzameld en verwijderd moet worden. Gereguleerd medisch afval moet in een rode zak van een bepaalde textielsterkte worden gedaan die is gelabeld met het universeel biologisch gevaarlijk symbool. De rode zak moet in een secundaire container worden geplaatst die lekvrij is. Containers moeten correct zijn geëtiketteerd en moeten worden gevolgd door middel een chemisch afval verklaring.

Verwijdering door een drukvat of middels verbranding

Het afval moet vervolgens worden afgevoerd in overeenstemming met de richtlijn die de overheid heeft vastgesteld, die doorgaans voorzien in verwijdering door autoclaaf (gesloten drukvat) of verbranding.

Vergunning en opleiding medewerkers

Degene die medisch afval vervoeren, opslaan of verwijderen, moeten een vergunning hebben van de betreffende instanties. Werknemers moeten onder de vergunning worden opgeleid volgens de voorschriften en moeten zich houden aan de juiste blootstellingsvoorschriften bij het hanteren van de containers voor medisch afval. Al deze voorschriften en richtlijnen dienen als de basis voor de processen die gebruikt worden bij het uitvoeren van chemisch afval van saneringsdiensten.

Biologische gevaren

Biologische gevaren verwijzen naar biologische stoffen die een bedreiging vormen voor de gezondheid van levende organismen, voornamelijk die van mensen. De twee brede categorieën van biologische gevaren zijn door bloed overgedragen pathogenen en andere potentieel besmettelijke materialen. Deze overgedragen ziekteverwekkers die aanwezig zijn in en overgedragen worden via bloed, zijn bacteriën en virussen die in lichaamsvloeistoffen, uitwerpselen, urine en braaksel voorkomen. Deze biologische gevaren kunnen bij onjuiste behandeling ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken die tot de dood leiden. Ze kunnen zelfs epidemieën veroorzaken.

Sommige soorten E. coli kunnen meer dan 15 weken leven op natte oppervlakken en meer dan 4 dagen op harde, droge oppervlakken. Bijna iedereen heeft enig risico op infectie.

Gevaarlijk afval laten verwijderen

Ook het verwijderen van geïnfecteerde gebruiksvoorwerpen en onder andere houten vloeren, tapijt bij een zelfdoding of meubilair dient indien het niet te reinigen is afgevoerd te worden als chemisch afval. Wij verzorgen de complete reiniging en nemen het geheel uithanden.